{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

📢12.12 ~ 12.18 期間
- 狂歡系列任選四瓶 $1212
- 指定肉品任選七件 $1212
- 羅馬之泉一箱12入 $1122
   (紅葡萄柚口味惜福品 $999)
- 起司/起司粉全品項7折❗
- 精選香腸/火腿/鮭魚 超值加購價 $202起 (原價$260起)

 

🛒進入結帳頁面即享優惠